Samverkan för en stark och oberoende kommunal revision

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner där det finns egna revisionskontor. Samarbetet i Starev innebär att unik kunskap om organisation, verksamhet och ekonomi samlas under ett tak. Det här ökar möjligheten till kontinuitet och helhetsperspektiv i revisionsarbetet. Läs mer i Starevs nya broschyr

Aktuellt

Vårt förtroende är högt!

http://revisionsvarlden.se/revisorn-star-stadigt/

Årmötesprotokollet för årsmötet 2017 finns nu på hemsidan

Presentationer från årskonferensen 2017 i Malmö

- Gunnar Wetterberg

- Gustav Hallkvist

- SKL

1970-01-01 |
......
1970-01-01 |
......
1970-01-01 |
......
Läs mer..