Samverkan för en stark och oberoende kommunal revision

Starev är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner där det finns egna revisionskontor. Samarbetet i Starev innebär att unik kunskap om organisation, verksamhet och ekonomi samlas under ett tak. Det här ökar möjligheten till kontinuitet och helhetsperspektiv i revisionsarbetet. Läs mer i Starevs nya broschyr

Aktuellt

Vårt förtroende är högt!

http://revisionsvarlden.se/revisorn-star-stadigt/

Årmötesprotokollet för årsmötet 2017 finns nu på hemsidan

Presentationer från årskonferensen 2017 i Malmö

- Gunnar Wetterberg

- Gustav Hallkvist

- SKL

Intressant rapport kring revisions i biståndsprojekt från PWC

https://www.pwc.se/sv/ideella/assets/revision-och-granskning-av-sidamedel.pdf

 

Artikell i Balans

http://www.tidningenbalans.se/debatt/revisorer-dokumentstyrning/

Debattartikell i Dagens samhälle

- Läs STAREVs debattartikell i dagens samhälle med anledning av Revisorsinspektionens skrivelse till regeringen

- Revisorsinspektionens skrivelse till regeringen angående revisionen i Sverige

Handlingar och kallelse till årsmötet i Malmö den 31:a maj 2017 finns nu på hemsidan.

STAREV:s remissvar avsseende en ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

Läs remissvaret här

STAREV:s remissvar avseende en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Läs remissvaret här

 

Presentationer STAREV:s årskonferens 27-28 maj 2015 i Göteborg

Anders Ekholm - Framtidens vård och omsorg

David Karlsson - Det lokala självstyrets utmaningar

Johan Höök - Utredningen om en kommunallag för framtiden

Nyheter från SKL

VGR - Hur använder förtroendevalda revisorer granskningsinformation när de genomför sitt uppdrag

 

Starevs kvalitetsgrupp har tagit fram exempel på riskanalys, kontrollplan och uppföljningsplan för förtroendevalda revisorer. Detta kan användas som hjälp och inspiration för Starevs medlemmars egna interna kontrollarbete.

Bilaga 1 Exempel riskanalys förtroendevalda

Bilaga 2 Exempel Åtgärds och kontrollplan förtroendevalda

Bilaga 3 Exempel Uppföljning av åtgärds och kontrollplan förtroendevalda

 

Bemanning i STAREVs monter på KOMMEK-mässan 20/21 aug 2014

Läs mer

 

Resultatet av den enkät som genomfördes bland Starevmedlemmarnas ordförande och vice ordförande inför vinterkonferensen i Åre 27-28 jan 2014.

Enkät

Enkätresultat i diagram

 


Skrivelse från Starev till Johan Höök angående utredningen om en kommunallag för framtiden. På uppdrag av Starevs styrelse (protokoll 140121) har ordförande Sten Dahlvid och ledamot Lars Bergsten träffat utredaren för en förstärkt kommunal revision Johan Höök 140213 och därefter skickat en skrivelse till utredaren. Se skrivelsen nedan. 

Läs mer

 

Replik på Ahlenius kritik i Göteborgsposten 16/11

Läs mer

 

Tilläggsdirektiv till utredningen om en kommunallag för framtiden avseende kommunal revision

Läs mer

 

Förtroendevalda stärker legitimiteten

Debattartikel i Dagens Samhälle 2 juli 2013

Läs mer

 

Debatt och blogg / Nej till Starev-krav om grundlagsskydd för kommunal revision

 

Rapporter

Växjö kommun / Granskning av vårdkedjan för personer med psykiskt funktionsnedsättning

Region Skåne / Kontroll av fakturor från externa vårdgivare

Borås Stad / Granskning av Äldreomsorg, Styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och kostnader

Stockholms stad / Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

Jämtlands Läns Landsting / Styrning av läkarnas tid och kompetens

Tipsa gärna webbredaktionen om nya rapporter genom att skicka ett mejl med en länk
till den aktuella rapporten.

1970-01-01 |
......
1970-01-01 |
......
1970-01-01 |
......
Läs mer..