Bli medlem

Medlemskap i Starev är öppet för alla kommuner, landsting och regioner som har ett eget revisionskontor. Om du har frågor om medlemskap och/eller om Starevs verksamhet, vänligen kontakta någon av nedanstående personer:

Lars-Erik Lövdén, ordförande

e-post: lars-erik.lovden@skane.se

Eva Tency Nilsson, sekreterare

e-post: EvaTency.Nilsson@skane.se
telefon: 044-309 33 07