Debatt och blogg

Debatt och blogg - hidden

Nej till Starev-krav om grundlagsskydd för kommunal revision

Riksdagen har genom beslut den 12 april 2012 avslagit motionen (2011/12: K 303) från Lars Beckman (M) om införande av ett grundlagsskydd för den kommunala revisionen. Det är undertecknad, som – i samråd med motionären- utformat motionen om grundlagsskyddet, c:a  200 år efter det att statens svaga och icke-ansvarsprövande (!) revision fick sitt grundlagsskydd i regeringsformen.

Kalender

  1. Styrelsemöte i STAREV
    2017-02-17 10:00 - 13:00

    Styrelsemöte STAREV i Göteborg. Gullbergsvass

  2. STAREVs årskonferens 2017
    2017-05-30 - 2017-05-31

    STAREVS årsmöte 2017 är planerat till den 30:e och 31:a maj. Platssen är ännu ej bestämd men det kommer att vara i Skåne då Region Skåne ansvarar för arrangemanget.