Om kommunal revision

Utdrag ur SKL:s skrift om den goda seden

"Revisorerna i kommuner och landsting ska granska och pröva enligt god revisionssed.

God revisionssed är inte reglerad i författning eller föreskrift eller

på annat sätt fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt

över tiden i revisionsarbetet. Den tar vid där lagstiftningen slutar, fyller på

och uttolkar uppdraget och hur detta ska utföras. Innebörd och utveckling

påverkas av sektorns särdrag samt olika intressenters krav och förväntningar."

Läs mer om den kommunala revisionen i SKL:s dokument>>