Debatt och blogg

Debatt och blogg - hidden

Nej till Starev-krav om grundlagsskydd för kommunal revision

Riksdagen har genom beslut den 12 april 2012 avslagit motionen (2011/12: K 303) från Lars Beckman (M) om införande av ett grundlagsskydd för den kommunala revisionen. Det är undertecknad, som – i samråd med motionären- utformat motionen om grundlagsskyddet, c:a  200 år efter det att statens svaga och icke-ansvarsprövande (!) revision fick sitt grundlagsskydd i regeringsformen.

Kontakta oss

Ulf Sjösten

Starevs ordförande, Västra Götalandsregionen
ulf.sjosten@telia.com

Vilhelm Rundquist

Starevs sekreterare
Mobil: 0767 808 506

vilhelm.rundquist@vgregion.se

Eller skicka e-post till

info@starev.se