Starevs styrelse

Styrelsen består av 10 förtroendevalda revisorer, varav 6 mandat är fasta och 4 mandat cirkulerar bland övriga medlemmar. De fasta mandaten tilldelas Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad. Övriga mandat fördelas med två ledamöter från övriga landsting/regioner och två från övriga kommuner. 

Styrelsen under verksamhetsåret 2017-2018

 
 
 
 

Förtroendevalda   

Kommun/landsting/region  

Ordförande 

 
Lars-Erik Lövdén
Region Skåne

Ledamöter  

 

Bosse Ringholm
Stockholms stad 
Lars Bergsten
Göteborgs Stad
Sten Dahlvid
Malmö stad
Lars Joakim Lundquist
Stockholms läns landsting
Bert Öhlund
Västerbottens läns landsting
Ann-Catrine Hjerdt 
Linköpings Stad
Carl-Olof Bengtsson
Växjö kommun

Mikael Gäfvert 
Ulf Sjösten
Landstinget Västernorrland
Västra Götalandsregionen

 

Sekreterare (tjänsteman)

Eva Tency Nilsson, Region Skåne